Wie is Bart Sanders?

Na mijn afstuderen ben ik begin 2001 als advocaat beëdigd. Al snel heb ik mij toegelegd op het arbeidsrecht, een rechtsgebied waarin de menselijke maat centraal staat. Tot op de dag van vandaag is dat zo gebleven. In 2018 heb ik met succes de specialisatieopleiding Leergang Arbeidsrecht aan Magna Charta | Academie voor de Rechtspraktijk afgerond. Hiermee bent u verzekerd van de hoogst haalbare kennis op het gebied van het arbeidsrecht.


Regelmatig publiceer ik over de meest recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht. U kunt mij volgen via mijn blog en op Twitter.

Ik oefen ik een zelfstandige praktijk uit. Dat ik zelfstandig werk betekent niet dat ik alleen werk. Ik overleg regelmatig met mijn collega’s in de vorm van jurisprudentieoverleg en intervisie. Ik ben goed thuis in mijn vakgebied, maar in voorkomende gevallen wissel ik graag van gedachten met mijn collega’s over lopende zaken. Een blik van afstand kan soms tot verhelderende inzichten leiden.

Mijn zelfstandigheid biedt wel voordelen: het contact is persoonlijk, ik werk flexibel en ben niet gebonden aan kantoortijden. Mijn huisvesting is bescheiden; dat doet niets af aan mijn juridische dienstverlening, maar werkt wel door in mijn kosten.