Wat kost het?

Mijn standaard uurtarief is € 200 per uur te vermeerderen met 21% BTW. Anders dan gebruikelijk binnen de advocatuur reken ik geen procentuele opslag (vaak 6%) voor kantoorkosten. Hoeveel tijd ik moet besteden aan uw zaak hangt uiteraard van veel factoren af. Vooraf maak ik daar een inschatting van, zodat u enig houvast hebt. Ik declareer in beginsel maandelijks, zodat u op de hoogte blijft van het kostenverloop.

Het is mij als advocaat niet toegestaan om te werken op no cure no pay basis. In voorkomende gevallen kan ik wel met u een afspraak maken om mijn uurtarief afhankelijk te maken van het behaalde resultaat (min-max tarief).

Naast mijn bovengenoemde uurtarief kunnen bijkomende kosten zoals griffierecht en deurwaarderskosten voor uw rekening komen. Hierover zal ik u tijdig informeren.

Ik neem deel aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand waartoe ik een zogenaamd ‘High Trust’ convenant heb gesloten met de Raad voor Rechtsbijstand. Om voor dit stelsel in aanmerking te kunnen komen mogen uw inkomen en vermogen bepaalde grenzen niet overschrijden en mag uw rechtsvraag niet voortvloeien uit eigen onderneming. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.rvr.org.

Op mijn dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing, die u hier kunt lezen.

Voor werknemers is in arbeidszaken van belang dat ik met uw werkgever kan overleggen over en door hem te betalen vergoeding van uw kosten van rechtsbijstand. Komt het tot een procedure, dan zal ik waar mogelijk inzetten op een door de wederpartij te betalen proceskostenveroordeling. In strafzaken geldt dat ik in geval van vrijspraak de gemaakte kosten van rechtsbijstand zal trachten verhalen op de staat danwel uw rechtsbijstandverzekeraar.