VSO incl. advies: € 750

Een goede VSO – een zorg minder

Wanneer u het dienstverband met een werknemer wenst te beëindigen heeft het vaak de voorkeur om dat met wederzijds goedvinden te doen. Dat geeft u de gelegenheid om goede afspraken te maken over alle zaken die afgewikkeld moeten worden, waaronder:

  • datum einde dienstverband, opzegtermijn;
  • afspraken over de periode tot de einddatum;
  • wijze van eindafrekening (o.m. afwikkeling verlofrechten, overuren etc.);
  • eventuele beëindigingsvergoeding;
  • postcontractuele bedingen (concurrentiebeding, verplichtingen bij ziekte);
  • situatie dat werknemer tussentijds ander werk vindt;
  • inleveren bedrijfseigendommen;
  • communicatie (ook sociale media);
  • wettelijke bedenktermijn en finale kwijting.
Vast tarief € 750

Een goed voorstel kan de beëindiging van het dienstverband enorm versoepelen dat dat is in het belang van beide partijen. Voor een vast tarief van € 750 ex BTW  stel ik in overleg met u een passende vaststellingsovereenkomst op en leg die voor aan de werknemer.  Ik verzorg de communicatie en begeleid het proces van ondertekening. In voorkomend geval voer ik voor u een onderhandelingsronde. Leidt dat niet tot ondertekening, dan maak ik heldere afspraken met u over het verdere traject en de kosten daarvan. 

Met een vaststellingsovereenkomst liggen de rechten plichten van beide partijen vast en kunt u zich weer richten op uw onderneming en de toekomst! 

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.