Voorkom verhoging WW-premie | actie voor 1 juli!

Hogere WW-premie voor flexcontracten, hoe werkt het?

Voorkom dat u straks te hoge WW-premies betaalt! Door de invoering van de WAB gelden vanaf 1 januari 2020 twee WW-premies: een lage WW-premie voor bepaalde vaste arbeidsovereenkomsten en een hoge WW-premie voor flexibele arbeidsovereenkomsten. Het vaste verschil tussen de twee WW-premies bedraagt 5 procentpunt. Voor 2020 is de lage premie vastgesteld op 2,94% en de hoge premie op 7,94%. Met deze maatregel wil de regering stimuleren dat werkgevers meer vaste arbeidsovereenkomsten met hun werknemers aangaan.

Om voor de lage premie in aanmerking te komen, moet de arbeidsovereenkomst voldoen aan drie criteria:

  • de arbeidsovereenkomst moet schriftelijk zijn vastgelegd;
  • het moet een contract voor onbepaalde tijd zijn;
  • het mag geen oproepovereenkomst zijn.

Volgens deze regeling is onder meer sprake van een oproepovereenkomst als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd in een aantal uren per tijdseenheid van maximaal een maand. Heeft u de loondoorbetalingsverplichting uitgesloten wanneer uw werknemer de overeengekomen arbeid niet verricht, dan is dit ook een oproepovereenkomst. Er gelden ook uitzonderingen. Dit is slechts een samenvatting, meer informatie over deze materie vindt u in dit kennisdocument van de Rijksoverheid.

Uitstel van verplichting van schriftelijke vastlegging tot 1 juli 2020

De regeling bepaalde aanvankelijk dat de schriftelijke vastlegging uiterlijk op 1 januari 2020 moest plaatsvinden. Als een van de maatregelen in verband met de Coronacrisis heeft de regering deze termijn verlengd tot 1 juli 2020. Hebt u de arbeidsovereenkomst voor die datum niet schriftelijk vastgelegd, dan betaalt u alsnog de hoge WW-premie, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Wat moet u doen?

Voorkom dat u straks te hoge WW-premies betaalt en leg uw arbeidscontracten schriftelijk (of digitaal) vast en zorg ervoor dat zowel u als de werknemer het stuk (eventueel digitaal) ondertekent. U kunt het contract ook aan uw werknemer mailen, deze moet dan per mail bevestigen akkoord te gaan met het contract. Deze verplichtingen gelden ook voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren maar waarvoor geen schriftelijke overeenkomst is opgesteld en ondertekend (of als het schriftelijke contract zoek is geraakt). U moet het contract (en eventueel de akkoordverklaring) digitaal bewaren. In uw aangifte (loonbelasting) geeft u aan dat het contract schriftelijk is vastgelegd, ook al bent u daar nog mee bezig. Zolang u maar zorgt dat u op 1 juli 2020 voldoet aan de schriftelijke vastlegging.

Tijd voor goede overeenkomsten!

Het kan zijn dat u deze regels als een extra last ervaart, maar u kunt van de nood ook een deugd maken! Nu hebt u nog tijd om te zorgen voor het opstellen van de juiste contracten (en de ondertekening ervan door uw werknemers, dat kost soms meer tijd dan u voorziet…). Met het instellen van de hoge premie voor flexcontracten loont het ook om nu te rade te gaan: wel of geen flex? En welke afspraken wilt u nu maken met bestaande en nieuwe werknemers? Zie op deze site ook mijn PAGINA daarover. En denkt u ook aan de ketenregeling? Daarover schreef ik dit BLOGBERICHT.

Voor advies over deze en andere kwesties kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen.

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.