Voor werkgevers

advies & bijstand

Het loont om bij elke indienstneming kritisch te kijken naar de te maken afspraken. Wat kan wel en wat niet? Welke contractvorm is geschikt? 

Uw onderneming ontwikkelt zich en daarmee verandert uw behoefte aan personeel en de organisatie daarvan. Dat vergt tijdig advies en kundige bijstand.

Verschil van inzicht, disfunctioneren, verwijtbaar gedrag. Het kan aanleiding zijn tot individueel ontslag. Hoe pakt u dat het beste aan?

Ziekte en re-integratie, medezeggenschap, overtreding concurrentiebeding, beloningsvormen… Het arbeidsrecht is veelomvattend. 

Met de juiste medewerkers op de juiste plaats vaart uw onderneming wel. Zij stellen u in staat te groeien en te innoveren en in een gezonde organisatie profiteren werkgever en werknemers over en weer van elkaar.

Maar werkgeverschap komt wel met verantwoordelijkheden. Het Nederlandse arbeidsrecht is voor een belangrijk deel gericht op de bescherming van werknemers en soms is het lastig overzicht te houden van al uw verplichtingen. Met mij als adviseur kunt u zich blijven richten op uw eigen onderneming en het arbeidsrecht aan mij overlaten. Niet voor niets heb ik me zolang ik advocaat ben op dat gebied toegelegd. Ik vind het een leuk en boeiend werkterrein; vooral de dynamiek van het arbeidsrecht spreekt me aan. Ik volg de actuele ontwikkelingen op de voet en houd u daar graag van op de hoogte via mijn BLOG.

Voor eerstelijnsadviezen kunt u altijd kosteloos contact met mij opnemen. Dat is belangrijk als u staat voor beslissingen en niet zeker bent of u wel op de juiste weg zit. Met een klein duwtje in de goede richting kunt u dan vaak zelf verder. En wellicht voorkomt dat veel problemen achteraf. Ik denk altijd graag even met u mee. 

Proactieve advisering betaalt zich eigenlijk altijd wel terug. Bijvoorbeeld door bij werving van nieuwe krachten te zorgen dat de juiste contractvorm wordt gekozen en de gemaakte afspraken haalbaar zijn en de lading dekken. En het kan geen kwaad de bestaande afspraken en werkwijzen nu en dan eens tegen het licht te houden. Er even bij stil te staan welke zaken goed lopen en waar verbetering mogelijk is. Loopt u ongemerkt risico’s? Zie het als motoronderhoud: het kan sluimerende onregelmatigheden en gebreken aan het licht brengen voordat  u erdoor wordt overvallen en langs de kant van de weg belandt. Want dat komt vaak zeer ongelegen en gaat gepaard met hoge kosten. 

Maar als de nood toch aan de man is, dan bent u bij mij in goede handenOf het nu gaat om ontslag, reorganisatie of vastlopende verzuimtrajecten, ik heb de kennis in huis om erdoor te loodsen. 

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.

Advocaat Arbeidsrecht Zutphen