Versobering 2e tijdvak NOW 3.0 uitgesteld

Op 9 december jl. kondigde het kabinet aan dat de NOW 3.0 wordt gewijzigd. Op p. 5 van de Kamerbrief lezen we: ‘Het kabinet heeft ervoor gekozen om de NOW en de TVL in het eerste kwartaal van 2021 niet af te bouwen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. (…) Door het pakket niet af te bouwen, blijft het vergoedingspercentage in het tweede tijdvak van de NOW 3 gelijk aan het vergoedingspercentage uit het eerste tijdvak van NOW 3. Dat betekent dat het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonsom bedraagt in plaats van 70%. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling gelijk aan 10%. Ook wordt het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen in het tweede tijdvak niet verhoogd naar 30% Het minimale omzetverlies blijft 20%.’

De volledige tekst van de kamerbrief vindt u hier.

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.