Uw vso goed getoetst

De VSO, hoe werkt dat?

Als uw werkgever besluit tot een reorganisatie waarbij arbeidsplaatsen komen te vervallen, dan verloopt de ontslagroute tegenwoordig vaak niet meer via UWV. Een verstandig werkgever probeert namelijk eerst met de boventallige werknemers tot een beëindiging met wederzijds goedvinden te komen. Hij zal u in dat geval een voorstel doen voor een vaststellingsovereenkomst (VSO). 

In de VSO staan alle afspraken vermeld die gelden bij de beëindiging van het dienstverband. Uiteraard kernpunten zoals de einddatum en de hoogte van de ontslagvergoeding, maar ook tal van andere afspraken over bijvoorbeeld geheimhouding, concurrentiebeding en de vraag wat er gebeurt als u ander werk vindt vóór de einddatum, of als u ziek wordt. 

U krijgt vaak een (korte) termijn om al dan niet in te stemmen met de VSO. Doet u dat niet, dan zal de werkgever alsnog een ontslagaanvraag indienen bij UWV. 

Advies loont!

Het opstellen en beoordelen van VSO’s is voor mij praktisch dagelijkse kost. Daardoor ben ik in staat u snel en effectief te adviseren over uw positie. Waar mogelijk zoeken wij gezamenlijk de ruimte voor onderhandelingen met uw werkgever. Ik kan daarbij maatwerk leveren door rekening houden met uw individuele omstandigheden.

Kosten voor de werkgever?

Een goed werkgever biedt de werknemer een budget om juridisch advies in te winnen over de VSO. En advies betekent bij mij dat ik ook voor u zal onderhandelen als daar ruimte voor is. Biedt uw werkgever geen of te krap budget voor juridisch advies? Dan neem ik dat direct mee in de onderhandelingen. 

Ook als u een rechtsbijstandverzekering hebt, kunt u voordeel hebben bij mijn bijstand. U krijgt de persoonlijke aandacht die uw zaak verdient en waar nodig kan ik snel voor u optreden. Wij onderhouden rechtstreeks contact, u staat nooit in de wacht bij klantenservice en als het moet werk ik ook buiten kantoortijden. En vergeet niet dat uw ontslagzaak voor de rechtsbijstandsverzekeraar een schadepost is. Dat geldt voor mij niet….

En het enkele feit dat uw werkgever de kosten van rechtsbijstand betaalt, doet er niet aan af dat ik uitsluitend op kom voor uw belangen! 

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.