Toelichting op de (gewijzigde) NOW in Webinar

De NOW is op 3 april jl. op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft de sanctie die in werking treedt wanneer een ondernemer na gebruikmaking van de NOW alsnog overgaat tot ontslag van medewerkers. Ook leidt de wijziging van de ertoe dat de ondernemer de loonsom zo gelijk mogelijk moet houden. Een verlaging van de loonsom leidt tot een verlaging van de verstrekte subsidie.

De volledige tekst van de nieuwe regeling vindt u hier.

Op dinsdag 7 april jl. heeft SZW en UWV een webinar verzorgd waarin de regeling is toegelicht. U kunt het webinar hier terugzien.