Primeur: eerste uitspraak studiekostenbeding art. 7:611a BW

Sinds 1 augustus 2022 bepaalt art. 7:611a BW dat de kosten van scholing die de werknemer voor zijn functie verplicht moet volgen door de werkgever worden betaald. Een zogenaamd studiekostenbeding is dan nietig. Hier bespreek ik de eerste uitspraak die over dit wetsartikel gaat en geef tips voor de praktijk.