NOW 2.0: de nieuwe voorwaarden in kort bestek

In deze bijdrage vindt u een samenvatting van de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor loonsubsidie op grond van de regeling NOW 2.0.