Reorganisatie

Gedegen doordacht

De omstandigheden waarin uw onderneming opereert veranderen voortdurend. De organisatie van uw personeel moet daarin meebewegen. Of het gaat om krimp (Covid-19), technologische vernieuwingen of andere marktomstandigheden, u moet slagvaardig kunnen opereren. 

Er komt veel op u af als uw beleid personele consequenties heeft. Goede juridische steun op arbeidsrechtelijk vlak is dan onontbeerlijk.

Aarzelt u niet om contact met mij op te nemen, zodat ik in een vroeg stadium kan meedenken. Dat helpt u om te komen tot een gedegen en doordacht plan. Een plan dat u weer in staat stelt om door te gaan met ondernemen. 

Meer hierover leest u op mijn blog (reorganisatie).

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.