Reorganisatie: zorgvuldig in zes stappen

Een reorganisatie kan in zes etappes zorgvuldig worden uitgevoerd. Daarmee vergroot je begrip en verklein je weerstand onder jouw werknemers.

Ik bied je daarin bijstand op maat.

Reorganisatie in het MKB

De meeste ondernemers in het MKB hebben geen ervaring met reorganisaties. Geen wonder dus dat deze ondernemers het moeilijk vinden om hun personeelsbestand in te laten krimpen, ook wanneer de bedrijfseconomische omstandigheden daartoe dwingen. Ik schreef daar eerder een blog over. 

De onzekerheid over een reorganisatie is begrijpelijk: je neemt niet graag afscheid van krachten die je waardeert om wat zij in het verleden hebben bijgedragen aan je bedrijf en je ziet op tegen teleurstelling of misschien wel boosheid als gevolg van je besluit. Ook hier echter geldt: “men lijdt het meest van hetgeen men vreest” (en dat niet komt).

Zorgvuldigheid en respect lonen

Indien het proces van reorganisatie zorgvuldig en zo transparant mogelijk wordt uitgevoerd, zullen jouw medewerkers meer begrip voor je besluiten kunnen opbrengen en zal je minder weerstand (ook juridisch) ondervinden dan je zou verwachten. Het Financieele Dagblad schreef daar onlangs dit artikel over. 

De zes etappes

Een goede voorbereiding en uitvoering van een reorganisatie verloopt in principe in zes etappes:

  1. De voorbereiding: het opstellen van het reorganisatieplan.
  2. Afhankelijk van de omvang van de reorganisatie en jouw onderneming: overleg met vakbonden en / of ondernemingsraad.
  3. Het definitieve besluit.
  4. Het indienen van de formele ontslagaanvragen bij UWV (Formulier A).
  5. Het inlichten van het voltallige personeel, gevolgd door individuele gesprekken met de getroffen medewerkers waarbij hen een vertrekregeling (vastgelegd in een VSO) wordt aangeboden.
  6. Slechts voor degenen die niet instemmen met de geboden vertrekregeling wordt de UWV-procedure inhoudelijk voortgezet (Formulier B/C).

Bijstand op maat

Wil je het meeste werk zelf doen of juist aan mij overlaten? Bij elke stap kijken we welke rolverdeling het beste past in jouw situatie. 

Een eerste gesprek om die situatie te verkennen is kosteloos en verplicht je tot niets. 

Ik ben je graag van dienst. 

Bart Sanders | Met mij sta je sterker in het arbeidsrecht.