Reorganisatie: nood en deugd

Stelt niet uit tot morgen….

Reorganisatie, inkrimping, gedwongen ontslag. Geen populaire woorden en geen ondernemer die er graag mee aan de slag gaat. Maar als u door de coronacrisis gebruik denkt te moeten maken van de verlengde NOW-maatregel, dan is nu echt de tijd aangebroken om uw organisatie kritisch tegen het licht te houden.

De regeling NOW 3.0 gaat uit van een geleidelijke afbouw van de loonsubsidie en de ‘ontslagboete’ wordt geschrapt. Het kabinet wil de steun zo beperken tot bedrijven met een reële overlevingskans in het post-coronatijdperk. U wilt tot deze groep ondernemers behoren.

Een reorganisatie kost tijd en aandacht. De verlieslatende ondernemer die te lang wacht om het proces in gang te zetten komt onvermijdelijk in de situatie dat de problemen hem boven het hoofd groeien. Als crediteuren aan de poort rammelen dreigt paniekvoetbal en dan is de gelegenheid voorbij om een reorganisatie zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren. Een enkele debiteur in betalingsonmacht kan u dan zomaar meetrekken in een faillissement.

Toekomstvisie en durf

Zorgvuldig reorganiseren begint met een goede toekomstvisie. Een zeer ervaren organisatieadviseur zag een reorganisatieopdracht het liefst als een opdracht om een geheel nieuwe onderneming op te zetten. Hij vroeg zijn klant: als je vandaag een starter was, hoe zou je jouw ideale bedrijf nu gaan inrichten? Dat klonk mij als een prachtig advies in de oren. Als gevestigd ondernemer mag u dan gebonden zijn aan allerlei bestaande verplichtingen (wettelijk en contractueel), dat neemt niet weg dat het uitgangspunt is en blijft dat u uw onderneming mag inrichten zoals het u goeddunkt. Zolang u maar oog houdt voor de toekomst.

Het collectieve ontslagrecht is goeddeels gericht op het behoud van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen en laat de ondernemer maar beperkte keuzemogelijkheden. Maar als u focust op de sterke kanten van uw onderneming en nieuwe kansen in de markt, dan is wellicht meer mogelijk dan u denkt. In ieder geval meer dan wanneer u slechts koerst op een (pak hem beet) 20% verkleinde kopie van uw huidige onderneming.

Ondernemersvrijheid

Als advocaat arbeidsrecht kan ik uw toekomstplannen niet invullen, maar ik kan uw ondernemersvrijheid wel vergroten door u te adviseren in de inrichting, onderbouwing en presentatie van uw plannen. Uiteindelijk draait het om de levensvatbaarheid van uw onderneming. En daarbij is uiteindelijk ook de werkgelegenheid gebaat!

Een eerste overleg over de mogelijkheden is kosteloos en verplicht u tot niets.

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht