Reorganisatie: zorgvuldig in zes stappen

Een reorganisatie kan in zes etappes zorgvuldig worden uitgevoerd. Daarmee vergroot u begrip en verkleint u weerstand onder uw werknemers.

Ik bied u daarin bijstand op maat.

Advocaat Zutphen

Reorganisatie in het MKB

De meeste ondernemers in het MKB hebben geen ervaring met reorganisaties. Geen wonder dus dat deze ondernemers het moeilijk vinden om hun personeelsbestand in te laten krimpen, ook wanneer de bedrijfseconomische omstandigheden daartoe dwingen. Ik schreef daar eerder een blog over. 

De onzekerheid over een reorganisatie is begrijpelijk: u neemt niet graag afscheid van krachten die u misschien waardeert om wat zij in het verleden hebben bijgedragen aan het bedrijf en u ziet op tegen teleurstelling of misschien wel boosheid als gevolg van uw besluit. Ook hier echter geldt: “men lijdt het meest van hetgeen men vreest” (en dat niet komt).

Zorgvuldigheid en respect lonen

Indien het proces van reorganisatie zorgvuldig en zo transparant mogelijk wordt uitgevoerd, zullen uw medewerkers meer begrip voor uw besluiten kunnen opbrengen en zult u minder weerstand (ook juridisch) ondervinden dan u zou verwachten. Het Financieele Dagblad schreef daar onlangs dit artikel over. 

De zes etappes

Een goede voorbereiding en uitvoering van een reorganisatie verloopt in principe in zes etappes:

  1. De voorbereiding: het opstellen van het reorganisatieplan.
  2. Afhankelijk van de omvang van de reorganisatie en uw onderneming: overleg met vakbonden en / of ondernemingsraad.
  3. Het definitieve besluit.
  4. Het indienen van de formele ontslagaanvragen bij UWV (Formulier A).
  5. Het inlichten van het voltallige personeel, gevolgd door individuele gesprekken met de getroffen medewerkers waarbij hen een vertrekregeling (vastgelegd in een VSO) wordt aangeboden.
  6. Slechts voor degenen die niet instemmen met de geboden vertrekregeling wordt de UWV-procedure inhoudelijk voortgezet (Formulier B/C).

Bijstand op maat

U kunt mij het meeste werk in alle zes etappes in handen geven. Mijn bijstand kan zich er ook toe beperken dat ik over uw schouder meekijk en alleen waar nodig en nuttig adviseer. Samen kijken we welke rolverdeling het beste past in uw situatie.

Een eerste gesprek om die situatie te verkennen is kosteloos en verplicht u tot niets. 

Ik ben u graag van dienst. 

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.