Overig

arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een ruim vakgebied en u kunt met al uw vragen bij mij terecht. 

Mijn dienstverlening strekt zich onder meer uit tot de volgende aspecten van het arbeidsrecht:

  • Wijziging van de arbeidsvoorwaarden: liefst in overleg. Maar wat zijn de mogelijkheden als dat niet tot het gewenste resultaat leidt?
  • Ziekte en re-integratie. Een voortdurende bron van jurisprudentie. Ik volg deze op de voet.
  • Schade tijdens de arbeidsovereenkomst. Arbeidsongevallen, beroepsziekten… Hebt u genoeg preventiemaatregelen getroffen? Wat als u schade leidt door opzet of roekeloos handelen van een werknemer?
  • Overgang van onderneming. Wat zijn de rechten en verplichtingen van de betrokken werknemers en hoe bereikt u harmonisatie van arbeidsvoorwaarden?
  • Inspraak van werknemers: wanneer geldt advies- of instemmingsrecht van de ondernemingsraad? Kunt u daarin sturen? Wanneer is overleg met vakbonden aangewezen?
  • Grondrechten van werknemers: privacy, gelijke behandeling, #metoo op de werkvloer. Waar hebt u rekening mee te houden en hoe gaat u ermee om?

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.