Overig

arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een ruim vakgebied en u kunt met al uw vragen bij mij terecht. 

Mijn dienstverlening strekt zich onder meer uit tot de volgende aspecten van het arbeidsrecht:

  • Uw leven verandert en uw carrière ontwikkelt zich, dat kan vragen om wijziging van de arbeidsvoorwaardenliefst in overleg met uw werkgever. Maar wat als u er niet uit komt? Wat zijn uw rechten?
  • Er kunnen problemen ontstaan met ziekte en re-integratie. Wat als uw werkgever dan weigert loon door te betalen of onredelijke eisen stelt?
  • Het kan zijn dat u schade loopt als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Of uw werkgever stelt u aansprakelijk voor schade. Schade tijdens de arbeidsovereenkomst. Arbeidsongevallen, beroepsziekten… Hebt u genoeg preventiemaatregelen getroffen? Wat als u schade leidt door opzet of roekeloos handelen van een werknemer?
  • Overgang van onderneming: wat zijn uw rechten en verplichtingen als het bedrijf waar u werkt fuseert of wordt overgenomen?
  • Bent u lid van de ondernemingsraad? U kunt bij mij terecht voor advies, niet alleen over instemmings- en adviesrecht. De juridische kosten worden in de regel door de werkgever gedragen. 
  • Uw werkgever dient een aantal grondrechten te respecteren, waaronder uw privacy en recht op  gelijke behandeling. Er kan sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag. Ik kan u hierin adviseren en zo nodig bijstaan.

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.