Opdracht of loondienst?

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties vanaf deze week actief
Huurt u een zelfstandige of werknemer?

Door het invullen van een vragenlijst kunt u helder krijgen of u een zelfstandige kunt inhuren voor een klus of dat er een arbeidscontract nodig is.

Pilotfase

De eerste zes maanden draait de module op proef. Deelname is vrijwillig en anoniem. Hoewel u aan de uitkomsten van de module geen rechten kunt ontlenen, denk ik dat het goed is er vast gebruik van te maken. Zo kunt u er vast vertrouwd mee raken en ‘baat het niet, schaadt het niet’. 

Zo kunt u ermee aan de slag

Meer informatie van de overheid en de webmodule zelf vindt u in deze link.

Later dit jaar zal het kabinet de pilot evalueren om te bezien of de module als instrument behulpzaam is en om hem waar nodig te verbeteren. 

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.