Ontslag door met griepklachten op werk te verschijnen?

Rechtvaardigt dit ontbinding van de arbeidsovereenkomst? De kantonrechter vindt van wel.

Ernstig verwijtbaar?

Wie de uitspraak leest, ziet echter dat de beantwoording van de vraag afhankelijk is van allerlei omstandigheden van dit specifieke geval. Het gedrag van de werknemer oordeelt de kantonrechter op zichzelf niet zodanig verwijtbaar dat ontslag (als ultimum remedium) is gerechtvaardigd. Dat het handelen niet tot een (grote) uitbraak op de werkvloer heeft geleid en dat de werknemer in zijn solistische functie weinig contact had met collega’s, speelde daarbij een rol. De arbeidsovereenkomst wordt daarom niet op de e-grond ontbonden.

Proceshouding: “ze liegen”?

Toch verliest de werknemer zijn baan, en wel op de g-grond. De kantonrechter oordeelt namelijk dat de verhoudingen tussen de werknemer en zijn collega’s dermate verstoord is geraakt, dat voortzetting van het dienstverband niet meer mogelijk is. En dat oordeel heeft de werknemer vooral te danken aan zijn eigen proceshouding. In de procedure stelde hij zich namelijk op het standpunt dat de verklaringen van collega’s (over het feit dat zij hem hadden gevraagd naar huis te gaan in verband met de verkoudheidsklachten) ongeloofwaardig waren. Met andere woorden: ze hadden gelogen. Daarmee heeft de werknemer de vertrouwensbreuk vergroot en de kantonrechter ziet niet in hoe de werknemer kan terugkeren en met deze collega’s kan samenwerken.

De kantonrechter oordeelt het gedrag van de werknemer verwijtbaar, maar niet ernstig verwijtbaar. Dat heeft tot gevolg dat de opzegtermijn (vier maanden minus de duur van de procedure) in acht wordt genomen en dat de werknemer recht heeft op de transitievergoeding (ruim 23 duizend euro).

Bezint eer ge beticht

De moraal van dit verhaal? Bezint eer ge een ontslagprocedure begint bij overtreding van Covid-voorschriften, maar ook: beticht uw naasten niet lichtvaardig van leugenachtigheid.

Voor de volledige tekst van de uitspraak klikt u hier. Meer blogs op deze site over Corona en arbeidsrecht vindt u via deze link.

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.