NOW 3.0: meer richting zelfredzaamheid van ondernemers

Versobering

In politiek Den Haag wordt gewerkt aan de tweede verlenging van de NOW-regeling. Na de eerste verlenging krijgen bedrijven met een omzetverlies vanaf 20% nog tot maximaal 90% van de loonkosten vergoed. Volgens de nu bekende plannen zal de regeling na de tweee verlenging soberder worden: pas vanaf 30% omzetverlies kan de ondernemer rekenen op loonsteun en het percentage daarvan zal naar verwachting stapsgewijs verlaagd worden. Wel wordt gestreefd naar een langere looptijd voor de nieuwe regeling, zodat ondernemers meer zekerheid over een langere termijn krijgen.

Reorganiseren zonder restricties

Tot op heden heeft de NOW de gevolgen van Covid-19 grotendeels gedempt. Ondanks de ongekende economische terugval is de stijging het aantal ontslagaanvragen beperkt gebleven. De verwachting is dat daar verandering in gaat komen, de bedoeling is dat ondernemingen de periode van de nieuwe verlenging (met stapsgewijze verlaging van het percentage loonsubsidie) te baat zullen nemen om de bedrijfsvoering waar nodig aan te passen aan veranderde (markt)omstandigheden als gevolg van de virusuitbraak. De regering stuurt aan op een regeling waarbij ondernemingen zonder restricties kunnen reorganiseren. In de eerste tranche zijn de lonen van 2,7 miljoen werknemers gesubsidieerd en de gedachte is dat voortzetting van onverminderde steun ondernemers weerhoudt om adequate maatregelen te nemen om in te spelen op de nieuwe realiteit na de uitbraak van de pandemie.

Om de gevolgen van gedwongen ontslagen enigszins te dempen bestaat het plan voor een deeltijd-NOW, waarbij de werknemers in de vrijgestelde, gesubsidieerde uren kunnen worden omgeschoold naar ander werk. Hiermee wil de regering enerzijds tegemoet komen aan de wensen van vakbonden en linkse oppositiepartijen en anderzijds trachten personeelstekorten in de zorg en het onderwijs op te vangen.

UWV onder druk

Het overleg over de precieze invulling van het nieuwe steunpakket zal nog wel even voortduren maar er staat wel druk op de ketel: zeker de uitwerking van een deeltijd-NOW compliceert de regeling en UWV moet zich daarop kunnen voorbereiden. De uitvoeringsorganisatie staat toch al onder druk, nu de tijd is aangebroken om de aanvragen van de eerste NOW-tranche te controleren en de definitieve subsidies op basis van de bedrijfsresultaten vast te stellen. Daarnaast zal het UWV de handen vol krijgen aan het beoordelen van een steeds toenemend aantal werkloosheidsaanvragen.

Wellicht is dat laatste iets om rekening mee te houden bij het kiezen van een omscholingstraject…

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.