NOW 2.0: de nieuwe voorwaarden in kort bestek

Op 20 mei heeft de overheid voorwaarden voor de verlengde NOW-regeling bekend gemaakt. Zoals werd verwacht is de zogenaamde ontslagboete komen te vervallen. Daartegenover staat dat bedrijven aan aanvullende voorwaarden moeten voldoen om voor de loonsubsidie in aanmerking te komen. De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020 en de vaste (forfaitaire) opslag voor werkgeverslasten als vakantiegeld en pensioenpremie wordt verhoogd van 30% naar 40%. De aanvullende voorwaarden zijn in kort bestek de volgende:

  • U mag over 2020 geen winst uitkeren aan aandeelhouders;
  • U mag geen bonussen aan het bestuur en de directie geven;
  • U mag geen eigen aandelen inkopen;
  • Als u ontslag aanvraagt op grond van bedrijfseconomische redenen dan moet u de voor de betrokken werknemers ontvangen tegemoetkoming terugbetalen (anders dan in NOW 1.0 geen 150%, maar 100%);
  • U moet bij ontslag van meer dan 20 werknemers overleggen met de vakbonden;
  • U moet uw werknemers stimuleren om bijscholing of omscholing te doen.

De NOW 2.0 is onderdeel van het nieuwe steunpakket voor ondernemers dat de Rijksoverheid bekend heeft gemaakt via deze WEBSITE.

Deze bijdrage bevat voor dit moment een korte samenvatting van de nieuwe regeling NOW-2.0. Ik verwacht u op korte termijn meer inhoudelijk te kunnen berichten over de arbeidsrechtelijke consequenties waarmee u rekening kunt houden. 

Voor persoonlijk advies over de NOW-regeling kunt u altijd kosteloos contact met mij opnemen.

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.