Indiensttreding

Weet wat u tekent!

Quickscan arbeidsovereenkomst

Natuurlijk zult u tevreden zijn over uw nieuwe positie. Toch is het goed het contract voorafgaand aan het tekenen aan een snelle quickscan te onderwerpen. Zo weet u waarvoor u tekent. 

Sommige werkgevers gebruiken bijvoorbeeld verouderde modellen, waarin voorwaarden staan vermeld die strijdig zijn met geldende wet- en regelgeving of met een CAO. Als dat het geval is, kunt u onverwacht voor lastige discussies komen te staan. En weet u of de voorgestelde beloning aan die CAO voldoet? Vaak is ook sprake arbeidsvoorwaarden die niet in de arbeidsovereenkomst zelf zijn opgenomen, maar in afzonderlijke regelingen (“bedrijfsregeling”, “personeelsreglement” e.d.). Het is dan goed te weten wat de consequenties daarvan zijn. Bijzondere aandacht verdienen de proeftijd en een eventueel concurrentiebeding. Daarvoor gelden wettelijke vereisten waar niet iedereen zich van bewust is. 

U gaat er liever niet van uit dat het ooit zal gebeuren, maar mocht u later in conflict komen met uw werkgever, dan kan een vooraf gegeven advies over de arbeidsovereenkomst u weleens heel goed van pas komen. 

Een quickscan van uw arbeidsovereenkomst met bijbehorende regelingen voer ik uit voor een vast bedrag van € 75 inclusief BTW

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.

Advocaat Arbeidsrecht Zutphen