Hulp bij NOW-aanvraag | Kosteloos eerste advies voor ondernemers uit de regio

In mijn recente blogs heb ik aandacht besteed aan de werking van de NOW-regeling waarmee werkgevers gecompenseerd kunnen worden voor de gevolgen van de Coronacrisis. De (aangepaste) NOW-regeling stelt een sanctie op bezuinigingen die deelnemende werkgevers realiseren door te snijden in de loonsom of medewerkers te ontslaan.

De wettekst die ik in eerdere blog verwerkte, is geen lichte kost voor de doorsnee ondernemer. Wellicht hebt u nog veel vragen. Hoe om te gaan met oproep- en uitzendkrachten, vallen zij ook onder de regeling? Is het wellicht beter nu toch te kiezen voor een reorganisatie met reguliere ontslagaanvragen? Los van de NOW-regeling kunt u vragen hebben over het thuiswerken, coronagerelateerde ziekmeldingen of (verplichte?) opname van vakantiedagen. Hoe om te gaan met secundaire arbeidsvoorwaarden?

Voor wat betreft de loonsom, diverse scenario’s van omzetdaling (welke schatting geeft u op aan UWV?) en eventuele ontslagen kan ik u snel snel en eenvoudig rekenvoorbeelden verstrekken die u de gevolgen van uw toekomstige beleid in één oogopslag duidelijk maken.

Ik kan u daardoor snel en gericht adviseren. Voor een eerste adviesgesprek breng ik u geen kosten in rekening. Als wij samen verder aan de slag moeten, dan maken we afspraken waarbij ik rekening houd met uw financiële beperkingen in deze moeilijke tijd.