Het concurrentiebeding: duidelijkheid vóór de overstap!

In de huidige overspannen arbeidsmarkt krijg ik vaker vragen over het concurrentiebeding. De betreffende werknemer heeft een mooi aanbod van een andere werkgever gekregen maar is gebonden door een concurrentiebeding. Ik adviseer werkgevers en werknemers altijd eerst de weg van het overleg te volgen en vaak leidt dat overleg ook tot een bevredigend resultaat. Maar wat als dat overleg op niets uitloopt?

Risico’s bij actie achteraf

In veel gevallen wordt de zaak pas aan de rechter voorgelegd op het moment dat de arbeidsovereenkomst al is opgezegd en de werknemer met zijn nieuwe baan is gestart. De risico’s zijn dan groot: de werknemer kan geconfronteerd worden met reeds verbeurde boetes en de nieuwe werkgever wordt mogelijk aangesproken wegens het profiteren van een onrechtmatige daad jegens de oude werkgever. 

De mogelijkheid bestaat echter om de rechter al voorafgaand aan de (voorgenomen) opzegging in kort geding om een oordeel te vragen. Een recente uitspraak in zo’n zaak vind je hier. Het betreft een (hoofd)monteur bij een bedrijf dat handelt in industriële laaddeuren. 

Belangenafweging

De kantonrechter oordeelt in deze zaak weliswaar dat de voorgenomen indiensttreding een overtreding van het concurrentiebeding oplevert, maar dat een belangenafweging aanleiding geeft om de werking van het concurrentiebeding grotendeels te schorsen. De volgende belangen van de werknemer geven daarbij de doorslag:

  • de werknemer beschikte al over kennis en ervaring voordat hij bij de oude werkgever in dienst trad en die werkgever heeft niet significant bijgedragen aan kennisvermeerdering op dat gebied;
  • de werknemer beschikt niet over specifiek concurrentiegevoelige informatie;
  • de werknemer verklaart zich zonder meer bereid in zijn nieuwe functie weg te blijven bij de bestaande klanten van de oude werkgever (stemde dus met relatiebeding in);
  • de indiensttreding leidt tot een flinke positieverbetering en doorgroeimogelijkheden voor de werknemer;
  • de werknemer kan de nieuwe functie beter combineren met zijn zorgtaken thuis.
Vraag tijdig advies

Wil jij (of een van jouw werknemers) overstappen naar een concurrent, vraag dan tijdig advies als er sprake is van een concurrentiebeding. In de grote meerderheid van de gevallen leidt goed overleg tot een aanvaardbare oplossing waarmee een kostbare procedure met alle onzekerheden van dien wordt voorkomen. En voor beide partijen geldt dat een afscheid zonder ruzie ook veel waard is…

Bart Sanders | Met mij sta je sterker in het arbeidsrecht.