gevolgen covid-19

Doordacht advies

Kosteloos eerstelijns advies aan ondernemers in de regio

De gevolgen van Covid-19 zijn zeker voor de arbeidsmarkt niet te overschatten. Er is geen onderneming denkbaar die niet wordt geraakt en diverse sectoren worden buitengewoon hard getroffen. 

Deze crisis vraagt om gericht advies, waarbij ik me heb verdiept in de bijzondere facetten die nu aandacht opeisen. Op mijn blogpagina publiceer ik regelmatig de meest actuele informatie die voor u direct toepasbaar is. 

Om de drempel in deze moeilijke tijd niet te hoog te leggen, heb ik besloten mijn eerstelijnsadvies aan ondernemers in deze regio kosteloos te verstrekken. Dat stelt u in de gelegenheid om vrijblijvend en vertrouwelijk met mij te sparren. 

De onderstaande onderwerpen verdienen nu de aandacht. 

  • Hoe gaat u om met de NOW-regeling? Biedt deze voldoende soelaas of moet u toch voorsorteren op een reorganisatie? Wat zullen de effecten van de crisis op de langere termijn voor uw organisatie zijn?
  • Bent u in staat om alle arbeidsvoorwaarden na te komen en zo niet, langs welke weg is een versobering daarvan te bereiken? Welke gevolgen zou dat hebben voor de NOW-subsidie?
  • Welke gevolgen heeft de anderhalve-metersamenleving op uw onderneming? Kunt u uw medewerkers flexibel genoeg inzetten (is een herschikking van taken mogelijk)?
  • Hoe gaat u om met werknemers in quarantaine (door vakantie in buitenland, positief getest of ivm contactonderzoek)?

Aarzelt u niet om contact met mij op te nemen. Ik stel mijn kennis graag aan u beschikbaar. 

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.