Disclaimer

De informatie op deze website is algemeen van aard en bedoeld als informatie over de diensten die ik lever. Hoewel ik grote zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van de teksten, kan de actualiteit ervan zijn achterhaald omdat de beschreven regelgeving en jurisprudentie voortdurend onderhevig zijn aan veranderingen. Bij het opstellen van de informatie op deze site kan ik geen volledigheid nastreven. De informatie op deze site vormt daarom geen vervanging voor persoonlijk juridisch advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ik ben niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website. Waar deze site links bevat naar externe websites ben ik niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Op deze website en de daarop getoonde informatie rusten rechten van intellectuele eigendom. Deze informatie mag zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden verspreid.