Categorie VSO

VSO niet ondertekend, werknemer toch gebonden?

De wet bepaalt dat een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, slechts geldig is indien deze schriftelijk is aangegaan. In deze bijdrage bespreek ik een zaak waarin een werknemer van Lidl een VSO ontvangt met verzoek die ondertekend terug te…

Spijtoptant bij de vaststellingsovereenkomst

Soms krijgt een werknemer spijt van een ondertekende vaststellingsovereenkomst. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat zijn uitkeringsaanvraag door UWV wordt geweigerd. Die situatie doet zich regelmatig voor als de werknemer arbeidsongeschikt uit dienst treedt. Zo ook in deze zaak waarin de kort…

Bedrog bij totstandkoming VSO

Vernietiging van de VSO – een praktijkvoorbeeld Na de totstandkoming van een VSO kan het voorkomen dat een van de partijen de overeenkomst met een beroep op dwaling of bedrog (deels) wil vernietigen. In deze bijdrage bespreek ik een recente…