Categorie Vakantie en verlof

Het Heilige recht op vakantie

In deze bijdrage lees je wat je als werkgever kunt doen tegen de opbouw van stuwmeren aan verlofrechten. Dat is belangrijk, want het Europese recht zet de Nederlandse regels over verval van vakantierechten aan de kant.

Verplicht met vakantie?

Kan de werkgever vakantiedagen eenzijdig vaststellen? Bij terugval van werk kan de werkgever zijn personeel vragen vakantiedagen op te nemen. Wanneer overleg daarover vastloopt, kan de werkgever de vakantiedagen dan eenzijdig vaststellen? In deze bijdrage loop ik de mogelijkheden na.…