Categorie Covid

Ontslag door met griepklachten op werk te verschijnen?

Rechtvaardigt dit ontbinding van de arbeidsovereenkomst? De kantonrechter vindt van wel. Ernstig verwijtbaar? Wie de uitspraak leest, ziet echter dat de beantwoording van de vraag afhankelijk is van allerlei omstandigheden van dit specifieke geval. Het gedrag van de werknemer oordeelt…

Over het inhalen van min-uren (Covid-19)

Wat betekent de Wibra-uitspraak voor u? Afgelopen maandag wees de rechtbank Gelderland vonnis het het kort geding waarin de FNV de rechter vroeg om Wibra te verbieden haar werknemers de in de lockdown opgelopen min-uren in te halen.  De voorzieningenrechter…

Versobering 2e tijdvak NOW 3.0 uitgesteld

Op 9 december jl. kondigde het kabinet aan dat de NOW 3.0 wordt gewijzigd. Op p. 5 van de Kamerbrief lezen we: ‘Het kabinet heeft ervoor gekozen om de NOW en de TVL in het eerste kwartaal van 2021 niet…

NOW 3.0: meer richting zelfredzaamheid van ondernemers

Versobering In politiek Den Haag wordt gewerkt aan de tweede verlenging van de NOW-regeling. Na de eerste verlenging krijgen bedrijven met een omzetverlies vanaf 20% nog tot maximaal 90% van de loonkosten vergoed. Volgens de nu bekende plannen zal de…

Bekendmaking NOW 2.0 TK-brief Minister Koolmees

Gisteren verzond Minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer waarin de voorwaarden van de regeling NOW 2.0 nader worden toegelicht. Ten aanzien van de ontslagboete geldt kort gezegd dat uitsluitend bij ontslagen van meer dan 20 werknemers aanvullende voorwaarden…

NOW 2.0: de nieuwe voorwaarden in kort bestek

Op 20 mei heeft de overheid voorwaarden voor de verlengde NOW-regeling bekend gemaakt. Zoals werd verwacht is de zogenaamde ontslagboete komen te vervallen. Daartegenover staat dat bedrijven aan aanvullende voorwaarden moeten voldoen om voor de loonsubsidie in aanmerking te komen.…

Verplicht met vakantie?

Kan de werkgever vakantiedagen eenzijdig vaststellen? Bij terugval van werk kan de werkgever zijn personeel vragen vakantiedagen op te nemen. Wanneer overleg daarover vastloopt, kan de werkgever de vakantiedagen dan eenzijdig vaststellen? In deze bijdrage loop ik de mogelijkheden na.…

(update) Loondoorbetaling in tijden van Corona

De wereld lijkt soms op zijn kop te staan deze dagen en dat geldt zeker voor de situatie op het werk. Hoe zit het met de loondoorbetaling tijdens Corona? De werkgever die die geen gebruik wil of kan maken van…