Categorie Concurrentie en nevenwerkzaamheden

Belang bij concurrentiebeding?

de jaloerse werkgever
De werkgever die een vertrekkend personeelslid wil verhinderen om bij een branchegenoot in dienst te treden kan een beroep doen op een concurrentiebeding. De rechter kan daarbij wel een belangenafweging maken, die in het voordeel van de werknemer kan uitpakken. Dat illustreert het hier besproken vonnis van de rechtbank Noord-Holland.