CAO van toepassing?

CAO van toepassing?

Wat moet je weten over toepasselijkheid van een CAO?

Wanneer is een cao van toepassing? Als je personeel in dienst neemt, dan moet je weten of er een cao van toepassing is. Soms is dat niet direct duidelijk. Hieronder lees je daar meer over, aan de hand van de volgende vragen:

Blijf op de hoogte!

Ik publiceer regelmatig over deze en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen. Je blijft automatisch op de hoogte als je me volgt op LinkedIn

Over cao-recht zijn boeken volgeschreven. Wat ik hier behandel is het topje van een ijsberg. Heb je op dit gebied verder advies nodig, neem dan gerust contact met mij op.

Bart Sanders | Met mij sta je sterker in het arbeidsrecht
Wanneer is een cao van toepassing?

Een cao kan op verschillende manieren van toepassing zijn op een arbeidsovereenkomst:

  1. er een ondernemings-cao (overeengekomen tussen de ondernemer en de vakorganisaties);
  2. de werkgever is lid van een werkgeversorganisatie partij is bij een bedrijfstak-cao;
  3. in de arbeidsovereenkomst is bepaald dat een bepaalde cao van toepassing is (incorporatiebeding);
  4. de werknemer is werkzaam in een bedrijfstak waarvoor een cao algemeen verbindend is verklaard.
Wat is een algemeen verbindend verklaarde cao (AVV)?

De meeste werknemers waarvoor een cao geldt vallen in de laatste categorie. Het maakt dan niet uit of de werkgever en/of werknemer lid zijn van een werkgeversorganisatie of vakbond. Als je wilt weten of je als werkgever of werknemer werkzaam bent in een branche waarvoor een algemeen verbindend verklaarde cao geldt, dan kan je dat opzoeken op deze site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Geldt de cao ook voor de werknemer die geen lid is van een vakbond?

Wanneer een cao niet algemeen verbindend is verklaard maar wel een ondernemings- of bedrijfstak-cao van toepassing is, dan is de werkgever verplicht die cao ook toe te passen op de ongebonden werknemers (die geen lid van een vakbond).

Wat zijn standaard- en minimum cao’s?

In de praktijk bestaan twee soorten cao’s. Van de bepalingen in een standaard cao mag in de arbeidsovereenkomst niet worden afgeweken. Niet in het nadeel, maar ook niet in het voordeel van de werknemer. Is sprake van een minimum cao, dan mag wel van de cao worden afgeweken, maar alleen in het voordeel van de werknemer.  

Bart Sanders | Met mij sta je sterker in het arbeidsrecht
Relevante Arbeid Blogs: