Arbeid blog

money
Ontslag op staande voet mét vergoeding?
Voor voor ontslag op staande voet is een dringende reden nodig, en de rechter stelt daar zware eisen aan. Begrijpelijk, want normaal gesproken komt de werknemer bij ontslag op staande voet met lege handen...
lidl
VSO niet ondertekend, werknemer toch gebonden?
De wet bepaalt dat een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, slechts geldig is indien deze schriftelijk is aangegaan. In deze bijdrage bespreek ik een zaak waarin een werknemer...
blijven-leren
Primeur: eerste uitspraak studiekostenbeding art. 7:611a BW
Met de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is art. 7:611a BW in het leven geroepen. Dit artikel bepaalt sinds 1 augustus 2022 onder meer dat wanneer de werkgever op grond van toepasselijk...
Vernietiging-vovk
Spijtoptant bij de vaststellingsovereenkomst
Soms krijgt een werknemer spijt van een ondertekende vaststellingsovereenkomst. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat zijn uitkeringsaanvraag door UWV wordt geweigerd. Die situatie doet zich regelmatig voor...
bedrog
Bedrog bij totstandkoming VSO
Vernietiging van de VSO – een praktijkvoorbeeld Na de totstandkoming van een VSO kan het voorkomen dat een van de partijen de overeenkomst met een beroep op dwaling of bedrog (deels) wil vernietigen....
1 2 3 4 5 10