Arbeid blog

Kameleon
Wanneer wordt een ZZP-er werknemer?
Kan een ZZP-er die eerst niet in dienst wil treden later toch een dienstverband claimen? Daarover gaat deze bijdrage, waarbij ook wordt stilgestaan bij de vraag of een ZZP-overeenkomst van kleur kan veranderen...
Ontslag wegens frequent ziekteverzuim
Ontslag wegens frequent ziekteverzuim kost werkgever € 250.000
De lat ligt hoog voor ontslag wegens frequent ziekteverzuim. In deze bijdrage lees je welke risico's de werkgever daarbij loopt en waarom je er dus beter niet aan begint.
de jaloerse werkgever
Belang bij concurrentiebeding?
De werkgever die een vertrekkend personeelslid wil verhinderen om bij een branchegenoot in dienst te treden kan een beroep doen op een concurrentiebeding. De rechter kan daarbij wel een belangenafweging...
Moessorgski
De verslaafde werknemer
Hoe ga je om met een verslaafde werknemer? In deze bijdrage geef ik aan wat de werkgever kan doen bij problematisch alcohol- en ander middelengebruik door de werknemer. Wat te doen bij disfunctioneren...
afboeken vakantiedagen tijdens ziekte?
Afboeken vakantiedagen tijdens ziekte?
Ik krijg nog wel eens de vraag of de werkgever vakantiedagen mag afboeken als de werknemer vakantie opneemt tijdens ziekte. Het antwoord? Art. 7:638 lid 8 BW bepaalt dat dagen waarop de werknemer tijdens...
1 2 3 10