Arbeid blog

pacifist
Billijke vergoeding na tijdelijk contract
Tijdelijk contract geen vrijbrief voor verwijtbaar handelen Indien een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever dan kan de rechter de werknemer een billijke...
geld
Aanbod vaste arbeidsomvang oproepkracht
Wie met oproepkrachten werkt, moet deze telkens na 12 maanden een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. De sanctie fors zijn!
kaouthar_darmoni
Strategische buikdanseres
Wat ik zo fascinerend vind aan het arbeidsrecht? Zie nou deze uitspraak van het hof Amsterdam. Over seks, intimidatie en bedrog. En is die ziekmelding fake of niet? Voorlopig trekt de buikdansende directeur...
orkest
Verbod op nevenwerkzaamheden
Sinds een jaar is een verbod op nevenwerkzaamheden alleen geldig als daar een objectieve rechtvaardiging voor bestaat. Valt een beroep op de Arbeidstijdenwet daar ook onder? In deze bijdrage, over één...
Vakantie
Het Heilige recht op vakantie
In deze bijdrage lees je wat je als werkgever kunt doen tegen de opbouw van stuwmeren aan verlofrechten. Dat is belangrijk, want het Europese recht zet de Nederlandse regels over verval van vakantierechten...
1 2 3 9