Bij ziekte recht op vergoeding privégebruik leaseauto?

In zijn uitspraak van 13 juni 2021 heeft het gerechtshof Den Haag zich over deze vraag gebogen. Aan de orde is een werknemer van Intergamma die langere tijd ziek is. In de geldende bedrijfsregeling staat dat de auto na zes maanden ziekte kan worden ingenomen zonder enige compensatie. De werknemer vordert van Intergamma een maandelijkse vergoeding van bijna € 1.000 als compensatie voor het gemiste privégebruik vermeerderd met brandstofkosten.

Het hof gaat hier niet in mee door te stellen dat het privégebruik van de leaseauto niet valt onder het loonbegrip van artikel 7:629 BW. De bewoordingen en de wetsgeschiedenis bieden geen aanwijzingen dat het privégebruik van een leaseauto valt onder het recht op loon bij ziekte. Het bepaalde in artikel 7:629 lid 1 BW staat dus niet in de weg aan de afspraken van partijen dat de leaseauto na zes maanden ziekte moet worden ingeleverd en de Mobiliteitsregeling wordt stopgezet, met als gevolg dat het privégebruik van de leaseauto eveneens op dat moment eindigt. De Mobiliteitsregeling strekt er niet toe werknemer daarna nog aanspraak te geven op een vergoeding voor het verlies van het privégebruik van de leaseauto, aldus het hof.

De uitspraak is nog niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Voor vragen over deze en andere kwesties rond loonbetaling bij ziekte kunt u altijd contact met mij opnemen.

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.