Beter goed gejat?

In mijn werk zie ik regelmatig arbeidsovereenkomsten voorbij komen met afspraken die niet stroken met de huidige wet- en regelgeving. Dat kunnen lang geleden gesloten overeenkomsten zijn, maar soms ook recente contracten, waarbij de werkgever blijkbaar gebruik heeft gemaakt van een oud modelcontract dat nog in de spreekwoordelijke la lag.

Voor u als MKB-er is het ondoenlijk om alle relevante ontwikkelingen in het arbeidsrecht te volgen en te verwerken in uw overeenkomsten met nieuwe medewerkers. Van deze ontwikkelingen ben ik wél op de hoogte. Natuurlijk beschik ik over up-to-date modelcontracten en ik stel deze graag kosteloos aan u beschikbaar. Waar nodig kan ik de overeenkomsten toesnijden op uw (bedrijfs)specifieke omstandigheden of een geldende CAO.

Vaak kan het ook geen kwaad om de bestaande overeenkomsten met uw personeel periodiek eens tegen het licht te houden om te bezien of deze nog in lijn zijn met de lopende afspraken en soms is het wenselijk om de arbeidsvoorwaarden in uw onderneming te harmoniseren en aan te passen aan de veranderende omstandigheden, zoals de toenemende trend om thuis te werken. 

Neemt u voor deze zaken gerust vrijblijvend contact met mij op.

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.