Belang bij concurrentiebeding?

De werkgever die een vertrekkend personeelslid wil verhinderen om bij een branchegenoot in dienst te treden kan een beroep doen op een concurrentiebeding. De rechter kan daarbij wel een belangenafweging maken, die in het voordeel van de werknemer kan uitpakken. Dat illustreert het hier besproken vonnis van de rechtbank Noord-Holland. 
de jaloerse werkgever

De werkgever die een vertrekkend personeelslid wil verhinderen om bij een branchegenoot in dienst te treden kan een beroep doen op een concurrentiebeding. De rechter kan daarbij wel een belangenafweging maken, die in het voordeel van de werknemer kan uitpakken. Dat illustreert het hier besproken vonnis van de rechtbank Noord-Holland. 

De feiten

De werkneemster is in dienst bij een onderneming die werkzaam is in de cosmetica. Ze krijgt een aanbod voor een betere functie bij een branchegenoot, maar haar werkgever doet een beroep op het concurrentiebeding dat is overeengekomen. De werkneemster wendt zich tot de kantonrechter met het verzoek om het concurrentiebeding te schorsen. 

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter ziet aanleiding om het concurrentiebeding (gedeeltelijk) te schorsen, zodat de werkneemster in dienst kan treden bij de branchegenoot. De belangrijkste overwegingen daartoe:

  • er is nauwelijks overlap tussen de producten die beide bedrijven aanbieden;
  • waardoor het bedrijfsdebiet van de werkgever niet wezenlijk wordt aangetast;
  • onvoldoende is gebleken dat de werkneemster vanwege haar functie op de hoogte is van belangrijke informatie of unieke werkprocessen bij haar werkgever;
  • werkneemster heeft belang bij de overstap, gelet op de positieverbetering die zij bij de branchegenoot kan krijgen: beter salaris en leidinggevende functie. 

De volledige uitspraak kan je hier nalezen. 

Conclusie:

Heb je te maken met het vertrek van een medewerker naar een branchegenoot? Vertrouw dan niet blindelings op je concurrentiebeding. De rechter kan altijd een belangenafweging maken en je moet goede argumenten hebben om de overstap van je medewerker te verhinderen.  

Vraag je daarom altijd af:

  • in hoeverre is de nieuwe werkgever echt een concurrent?
  • heeft deze werknemer werkelijk concurrentiegevoelige informatie?
  • wat is het belang van je werknemer om elders in dienst te treden?

Bovengenoemde uitspraak van de kantonrechter is er één uit vele.  De afweging kan ook anders uitpakken. Samen bekijken we hoe sterk jouw kaarten zijn en hoe met de zaak om te gaan. 

Ik ben je graag van dienst. 

Bart Sanders | Met mij sta je sterker in het arbeidsrecht.

P.S.: En de afbeelding hierboven? Ruzie over een concurrentiebeding gaat uiteindelijk over flirtation en jealousy…