specialist arbeidsrecht

grondige kennis, altijd actueel

De relatie tussen werkgever en werknemer is bij uitstek wederkerig: de ondernemer heeft zijn mensen nodig om ambities waar te maken en op zijn beurt stelt hij hen in staat hun capaciteiten te ontplooien. Maar de belangen zijn niet altijd parallel, in de arbeidsrelatie kan het ook schuren. De voortdurend veranderende realiteit waarin een onderneming opereert vergt aanpassingen, ook op het gebied van personeel. 

In dat spanningsveld voel ik me thuis. Met kennis van het arbeidsrecht en oog voor de betrokken belangen werk ik aan oplossingen. Soms liggen die voor de hand, soms vergen ze creativiteit en overleg en als het niet anders gaat, moeten ze worden bevochten. 

Sinds mijn beëdiging in 2001 ben ik werkzaam in het arbeidsrecht. In die tijd is veel veranderd. Ik zag hoe ontslagroutes wijzigden van UWV naar kantonrechter naar ‘wederzijds goedvinden’ en de golfbewegingen in de vergoedingen. Hoe de wetgever worstelde met het vraagstuk van de flexibilisering. En hoe de rechter uitvoering en invulling gaf aan al die veranderende wet- en regelgeving. In het arbeidsrecht ben ik thuis.

Met alle wijzigingen en aanvullingen lijkt de gewenste vereenvoudiging van het arbeidsrecht verder weg dan ooit. De kennis van mijn universitaire masteropleiding heb ik aangevuld met vele postdoctorale cursussen om mijn kennis te verdiepen en actueel te houden. In 2017-18 heb ik een van Nederlands meest uitgebreide en specialistische opleidingen in het arbeidsrecht gevolgd: de Leergang Arbeidsrecht Magna Charta aan de Academie voor de Rechtspraktijk. Ik volg de actualiteit op de voet en ben actief lid van de specialisatieverenigingen VAAN en VAARA. 

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht. 

Tijdig goed advies spaart zorgen en geld. Als dan toch nog bijstand nodig is, dan huurt u de specialist. Lees hier wat ik voor u kan betekenen. 

U wilt goed resultaat in onderhandelingen. En bij een conflict is professionele ondersteuning van levensbelang. U staat niet alleen. Lees hier wat ik voor u kan betekenen.

Mijn kennis van het arbeidsrecht deel ik graag. Hier vindt u alles op onderwerp gerangschikt, mét zoekfunctie.