Aanbod vaste arbeidsomvang oproepkracht

Wie met oproepkrachten werkt, moet deze telkens na 12 maanden een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. De sanctie fors zijn!
Waarom een aanbod voor vast aantal uren?

De regering wil het gebruik van oproepovereenkomsten terugdringen. Een van de maatregelen om dat te bereiken is de verplichting van werkgevers om hun oproepkrachten telkens als de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd binnen een maand schriftelijk (of elektronisch) een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Het aantal uren dat je aanbiedt moet minstens gelijk zijn aan de gemiddelde omvang van de arbeid in de afgelopen twaalf maanden.

Indien sprake is van meerdere korter durende oproepcontracten, dan moeten de overeenkomsten die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, ook als sprake is van verschillende werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn.

Wat als de werkgever geen aanbod doet?

De werkgever die deze verplichting niet nakomt, kan geconfronteerd worden met een forse sanctie: de oproepkracht kan dan namelijk het loon vorderen over de uren waarvoor je het aanbod had moeten doen. Voor toekenning van zo’n vordering is het niet nodig dat de oproepkracht zich uitdrukkelijk beschikbaar meldt voor de betreffende uren. En de vordering verjaart pas na vijf jaar! Terwijl de oproepkracht al die tijd ‘stil blijft zitten’ stapelt de vordering zich op want deze werkt terug tot de eerste gelegenheid dat de werkgever heeft nagelaten een aanbod te doen. 

Uiteraard worden de uren die de oproepkracht wel uitbetaald heeft gekregen gedurende de tijd dat de werkgever in gebreke is gebleven met het verplichte aanbod, afgetrokken van de vordering.

Als één schaap over de dam is…

Al met al is het een draconische maatregel die ons wetboek sinds 2020 kent. Voor zover mij bekend is pas gisteren de eerste uitspraak gepubliceerd waarin een oproepkracht een beroep deed op deze regeling. En met succes: het leverde haar een bedrag van ruim € 12.000 op wegens achterstallig loon (over 3,5 jaar). De volledige uitspraak vind je hier. Tot nu had de regeling niet veel bekendheid, maar dat zal vast veranderen. 

Wees hier dus alert op en zet de termijn(en) met grote letters in de agenda. Als je wilt dan mail ik je een tekst die je aan je oproepkracht(en) kunt versturen om loonclaims te voorkomen. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Bart Sanders | Met mij sta je sterker in het arbeidsrecht