Uitzondering ketenbepaling seizoenswerk

De regels voor flexwerk zijn veranderd. In het seizoenswerk (zoals horeca en land- en tuinbouw) mag u na 3 maanden een nieuw contract geven. Eerder gold nog dat werknemers na een opeenvolging van 3 contracten een vast contract moeten krijgen, tenzij u een tussenpoos van 6 maanden neemt. Het verkorten van de termijn wordt afgesproken bij cao.