Raad van State hekelt afkalving van rechtsbescherming

Rol van de rechter steeds vaker teruggedrongen door strafbeschikking en bestuurlijke boete

In een opmerkelijk advies heeft de Raad van State de regering op de vingers getikt. Op deze site heb ik al eerder gewaarschuwd voor het risico van aanvaarding van een strafbeschikking. Het hoogste adviescollege van Staat heeft recent ongevraagd aan de bel getrokken omdat de terugdringing van de rol van de rechter leidt tot een tekort aan rechtsbescherming van burgers.

Hoge boetes bij lichte overtredingen

In het advies wordt geconstateerd dat de wetgever steeds vaker kiest voor de bestuurlijke boete in plaats van een wet via het strafrecht te handhaven. Oorspronkelijk werd het middel alleen gebruikt voor lichte, veelvoorkomende overtredingen. Steeds vaker worden bestuurlijke boetes ook opgelegd bij zware en complexe overtredingen. Verder worden vaker hoge boetes opgelegd bij relatief lichte overtredingen. Tegelijkertijd heeft het strafrecht ook niet stilgestaan. De officier van justitie kan met een strafbeschikking straffen opleggen buiten de rechter om. Beide ontwikkelingen dragen bij aan een stelsel van handhaving waarin de rechtsbescherming van de burger onderbelicht is geraakt, aldus de Raad van State. 

Ongevraagd

Sinds 1980 heeft de Raad van State slechts 2 keer eerder gebruik gemaakt van zijn mogelijkheid om de regering ongevraagd te adviseren. Bij wetsvoorstellen is de regering verplicht advies te vragen. 

Strafbeschikking? Verzet loont!

Wordt u geconfronteerd met een strafbeschikking of bestuurlijke boete,  neem dan contact met mij op. Ik maak voor u een eerste inschatting van de zaak om te beoordelen of het loont om de kwestie aan de onafhankelijke rechter voor te leggen. Tot nu toe heeft door mij ingesteld verzet nog altijd tot een gunstiger beslissing van de rechter geleid. Uw zaak is het waard!