Hennepconvenant Oost-Nederland: kleine telers hard aangepakt

Gisteren maakte het OM bekend dat het Hennepconvenant Oost-Nederland is ondertekend. Met het convenant verplichten de gemeenten, de Veiligheidsregio's en de woningcorporaties binnen de provincies Overijssel en Gelderland en daarnaast alle netbeheerders, de politie, het UWV en het Openbaar Ministerie zich tot een intensieve en integrale aanpak van hennepteelt.

Het convenant maakt onderdeel uit van het programma “Afpakken” waarmee Justitie beoogt om illegale winsten afkomstig van hennepteelt aan verdachten te ontnemen.

Verdachten van hennepteelt krijgen al langer te maken met meer dan strafvervolging alleen  klik hier voor meer informatie daarover op mijn site. Met het convenant zal het pakket aanvullende maatregelen vaker worden uitgebreid, waarbij niet alleen gedacht kan worden aan ontneming, schadevergoeding en afsluiting van energie, maar ook afsluiting van het pand (óók als het een koopwoning is), het stopzetten van een uitkering, het intrekken van vergunningen en het verhalen van onterecht verkregen uitkeringen.

Mijn ervaring is dat de grote organisaties en hun leidinggevenden vaak buiten schot blijven en dat de kleine kwekers (die vaak door geldproblemen worden verleid of zelfs gedwongen zelf te gaan kweken) onevenredig hard worden getroffen. Veroordeelden van hennepteelt komen daardoor niet zelden in een onomkeerbare negatieve spiraal terecht.

De tekst van het persbericht van het OM vindt u hier.