Uitbreiding gronden voorlopige hechtenis voor geweld in publieke ruimte

Verdachten van geweldsmisdrijven in de publieke ruimte of van geweld tegen personen met een publieke taak, zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel, kunnen binnenkort in voorlopige hechtenis worden gehouden tot het moment van berechting via het snelrecht (binnen 17 dagen). Het moet gaan om verdachten die naar verwachting een vrijheidsstraf van enkele weken of maanden krijgen opgelegd.

De straf zal meestal meteen in aansluiting op de voorlopige hechtenis ten uitvoer worden gelegd.

Het Kabinet wil de mogelijkheden voor voorlopige hechtenis bij snelrecht uitbreiden. Zo wordt het mogelijk om ‘first offenders’ voor meer misdrijven in voorlopige hechtenis te nemen dan nu het geval is, met name voor zaken waarin het strafrechtelijke onderzoek eenvoudig is en snel kan worden afgerond. De bedoeling is ook dat het slachtoffer de termijn van 17 dagen kan benutten om zijn vordering tot schadevergoeding voor te bereiden zodat die gelijk in het strafproces kan worden behandeld.

De wet dateert van 14 mei 2014 en treedt op een nader te bepalen moment in werking. De integrale tekst van de wet vindt u hier.