Schadevergoeding

Ten onrechte vast gezeten?
Als u in verzekering gesteld bent geweest en de zaak komt niet voor de rechter of u wordt vrijgesproken, dan kunt u recht hebben op schadevergoeding door de overheid. Ik heb daar een ruime ervaring in. Om de kosten van zo’n procedure hoeft u zich meestal niet druk te maken: deze worden door de staat betaald als het verzoek wordt toegewezen.

Vaak gaan rechtbanken bij het toewijzen van schadevergoeding wegens ten onrechte ondergane inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis uit van standaard bedragen, maar er zijn omstandigheden denkbaar waarbij uw schade (veel) hoger is. Te denken valt aan verlies van werk of ondernemersschade. Ook voor dergelijke complexere gevallen bent u bij mij aan het juiste adres.

Kosten van rechtsbijstand
Als u advocaatkosten hebt moeten maken omdat u werd verdacht van een strafbaar feit, maar u bent vrijgesproken of uw zaak is geseponeerd, dan kunt u recht hebben op vergoeding door de overheid van de door u gemaakte kosten. Ook daarmee heb ik een ruime ervaring. Hier geldt eveneens dat de kosten van het indienen van het verzoek om schadevergoeding eveneens door de staat worden betaald.

Als uw advocaat heeft gewerkt met een toevoeging, dan hebt u recht op teruggave van de door u betaalde eigen bijdrage.

Bart Sanders strafrecht advocaat Zutphen