Jeugdstrafrecht

Specialist in jeugdzaken
In Nederland krijgen minderjarigen die worden vervolgd wegens een misdrijf ‘automatisch’ een advocaat toegewezen. Ik ben één van die advocaten en ik voldoe aan de vereisten die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan advocaten om bijstand te verlenen in jeugdstrafzaken en inzake verzoeken tot machtiging uithuisplaatsing van minderjarigen in een gesloten jeugdzorginrichting.

Hier vinden jongeren die zelf worden verdacht meer informatie.
Hier vinden hun ouders / verzorgers meer informatie.

Bart Sanders strafrecht advocaat Zuthpen