Hennepteelt

Als u bent aangehouden wegens hennepteelt, dan komt er veel op u af, en kunt u niet zonder goede bijstand van een advocaat. Ik beschik over een ruim ervaring in de behandeling van strafzaken op dit gebied. Naast het eigenlijke strafrechtelijke proces komen er in hennepzaken, meer kwesties om de hoek kijken. Ook daarin kan ik u bijstaan.

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel Ook als sprake is van een ‘bescheiden’ kwekerij thuis, dient u niet alleen met een dagvaarding rekening te houden. In de meeste gevallen zal Justitie ook een zogenaamde ontnemingsvordering indienen. Justitie beschikt over een speciale afdeling die zal trachten uit te rekenen hoeveel u hebt verdiend met de hennepteelt met de bedoelding dat geld van u te vorderen omdat dit wederrechtelijk is verkregen.
Als tegen u een ontnemingsvordering is ingesteld, dan zal ik de stukken kritisch beoordelen. Justitie werkt met een aantal standaardformules om uw ‘winst’ te schatten. Het komt geregeld voor dat deze werkwijze ofwel geen recht doet aan de omstandigheden van de zaak of dat Justitie tot een (veel) te hoge schatting komt. Waar mogelijk zal ik voor u een goed onderbouwd verweer voeren tegen de vordering of de hoogte daarvan.
Liander als benadeelde partij Omdat bij hennepteelt vaak sprake is van illegaal aftappen van elektriciteit, stelt Liander (de stroomdistributeur in Nederland) vaak een vordering als benadeelde partij van diefstal van elektriciteit. Liander beschikt daartoe over een speciale afdeling. Net als Justitie (bij de ontnemingsvordering) werkt Liander met een aantal standaardformules. Op de uitkomst daarvan is evenzeer nogal eens flink af te dingen. Wordt u geconfronteerd met een vordering van Liander, dan zal ik de onderbouwing daarvan kritisch tegen het licht houden en waar mogelijk een goed onderbouwd verweer voeren.

Hennepconvenant

Recent sloot het OM Oost-Nederland het zogenaamde 'Hennepconvenant' met diverse publieke en private partijen. Met dit convenant wordt het pakket aanvullende maatregelen uitgebreid, waarbij niet alleen gedacht kan worden aan ontneming, schadevergoeding en afsluiting van energie, maar ook afsluiting van het pand (óók als het een koopwoning is), het stopzetten van een uitkering, het intrekken van vergunningen en het verhalen van onterecht verkregen uitkeringen.

Bart Sanders advocaat strafrecht Zuthpen