Binnentreden, doorzoeking en beslag

Welke regels gelden er?
Als de politie en/of justitie onverwachts voor uw deur staan met de bedoeling uw woning of bedrijf ‘binnen te vallen’, dan gelden tal van regels. Omdat de bevoegdheden voor binnentreden, doorzoeking en inbeslagneming vaak afhangen van het doel waarvoor men komt, is hier geen algemeen antwoord te geven op de vraag wat u wel of niet moet toestaan.

Wat te doen?
Bij onverwacht bezoek is het daarom raadzaam om direct een advocaat te raadplegen. U kunt mij altijd bellen op 0575 – 570200 en de ambtenaren verzoeken om de situatie ‘te bevriezen’ en op mijn komst te wachten. Wilt u het zekere voor het onzekere, geef dan geen enkele toestemming. Niet om binnen te treden en niet om te doorzoeken of in beslag te nemen. Uw toestemming kan mogelijke gebreken in de bevoegdheden van de ambtenaren ‘dekken’. Gaat men vervolgens toch door met binnentreden etc. dan is het zaak rustig te blijven. Fysiek verzet heeft geen zin en ka leiden tot afzonderlijke strafvervolging.

Vraag de ambtenaren altijd om de reden en het doel van hun komst. Als het goed is wordt er een proces-verbaal opgemaakt van de gang van zaken tijdens het binnentreden etc. Worden er zaken in beslag genomen, dan dient u daarvan een lijst te ontvangen. Houdt zelf bij wat er in beslag genomen wordt. Veroorzaken de ambtenaren schade, vraag dan om daarvan proces-verbaal op te maken. Maak daarvan eventueel foto’s.

Samengevat gelden de volgende “do’s and don’ts”

•  Blijf rustig en correct
•  Geef nergens toestemming toe
•  Pleeg geen fysiek verzet
•  Bel uw advocaat
•  Vraag de ambtenaren naar reden en doel van hun optreden
•  Vraag naar de documenten die het optreden rechtvaardigen
•  Bij inbeslagneming houdt u op papier bij wat er wordt meegenomen en u vraagt om een lijst van inbeslaggenomen zaken
•  Laat eventuele schade vastleggen in het proces-verbaal en maak er foto’s van.

U hebt een onderneming
Hebt u een onderneming, dan is het raadzaam om uw personeel (denk aan de receptie) vooraf te instrueren over bovengenoemde do’s and don’ts. Zorg dat het personeel eerst contact opneemt met de directie (en advocaat) voordat de ambtenaren aan de slag gaan.

Soms hebben ambtenaren wel de bevoegdheid om rond te kijken, maar niet om afgesloten kasten te doorzoeken. Houdt dossiers en ander papierwerk daarom opgeborgen. Ook voor elektronische data hebt u de beveiliging zelf in de hand.

Bart Sanders strafrecht advocaat Zutphen