Bijstand na aanhouding

U kunt mij opgeven als voorkeursadvocaat
Als u wordt aangehouden en overgebracht naar het bureau voor verhoor, hebt u in veel gevallen recht op bezoek door een advocaat via de piketdienst. U kunt mij in dat geval bij de politie opgeven als voorkeursadvocaat. Hebt u in de piketfase recht op kosteloze bijstand door de reguliere piketadvocaat, dan werk ik ook kosteloos.

Spreek eerst met uw advocaat, dan pas met de politie!
Sinds 2010 hebt u het recht om een advocaat te raadplegen vóórdat de politie u als verdachte verhoort (zgn. ‘Salduz-bijstand’). Dit is een fel bevochten recht dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in een reeks van arresten heeft vastgesteld, aanvankelijk zeer tegen de wil van de Nederlandse overheid.

Laat u niet ontmoedigen
In veel gevallen kunt u van dat recht afzien. Het kan voorkomen dat de politie u ontmoedigt om eerst een advocaat te raadplegen. U wordt bijvoorbeeld verteld dat de komst van de advocaat lang op zich kan laten wachten of dat er voor u kosten aan zijn verbonden. Zoals hierboven beschreven is de piketbijstand meestal gratis en geeft u mij op als voorkeursadvocaat, dan krijgt uw melding mijn hoogste prioriteit. Mocht mijn agenda mijn snelle komst naar het bureau verhinderen, dan kunt u rekenen op bijstand door een andere strafrechtadvocaat die van de hoed en de rand weet.

Wordt u verdacht van een feit van enig gewicht, dan loont mijn bijstand allicht. Ook al lijken de kaarten geschud, vaak kunt u niet goed inschatten wat de consequenties kunnen zijn van uw aanhouding. De politie heeft de kaarten in handen en u staat op achterstand. Ik bezoek regelmatig verdachten op het bureau die in eerste instantie hebben afgezien van de komst van een advocaat en daar spijt van hebben. Vaak heeft men dan al verklaringen afgelegd waar men niet van terug kan komen.

Wat kan ik voor u betekenen?
Onder volstrekte geheimhouding bespreken wij uw situatie en ik adviseer u over uw proceshouding. Daarbij kunnen tal van vragen aan bod komen, zoals:

•  Is het verstandig een verklaring af te leggen, en zo ja, welke?
•  Wat kunt u in het verhoor van de politie verwachten?
•  Welke onderzoekshandelingen kan de politie verder verrichten?
•  Hoe lang kan de politie u vasthouden?
•  Spelen er bijzondere persoonlijke omstandigheden?
•  Wat kan ik betekenen voor uw thuisfront of werk?
•  Hoe gaat u om met de Reclassering?
•  Etc. etc.

Moet u de aanhouding afwachten?
In sommige gevallen bent u er voor uw aanhouding al van op de hoogte dat de politie u zoekt wegens een strafbaar feit. Dan loont het vaak moeite om direct contact met mij op te nemen voor overleg. Dat eerste overleg is kosteloos.

In voorkomende gevallen kan ik voor u contact zoeken met de politie voor overleg. Dat kan er bijvoorbeeld tot een afspraak leiden dat u zichzelf meldt op het bureau, liefst op een geschikt tijdstip. Meldt u zich in de ochtend, dan is de kans op een onvrijwillige overnachting op het bureau kleiner, en bovendien kunt u zo ongewenste ruchtbaarheid aan uw aanhouding voorkomen of beperken. Maar het belangrijkste: u bent vast voorbereid op wat komen gaat.

Als u eenmaal op het bureau wordt aangehouden, dan hebt u alsnog recht op bijstand van een advocaat zoals hiervoor omschreven, ook als de politie weet dat ik u daarvoor al heb bijgestaan.

Verhoorsbijstand

Sinds 31 maart 2016 hebt u als verdachte van een strafbaar feit na aanhouding recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. Helaas heeft de Nederlandse overheid het daaraan ten grondslag liggende Europese recht zeer restrictief uitgelegd. Het komt er kortgezegd op neer dat de rol van de advocaat tijdens het verhoor zeer beperkt is. Van geval tot geval wordt in overleg met u bezien of mijn bijstand tijdens het verhoor toegevoegde waarde kan hebben.

Bart Sanders advocaat strafrecht Zutphen