U bent gedagvaard

Indien u bent gedagvaard om als verdachte voor de strafrechter te verschijnen, dan is bijstand door een ervaren strafrechtadvocaat vaak van groot belang. Dat geldt ook als u van plan bent om het feit waarvan u wordt verdacht voor de rechter te bekennen. Ter zitting zit u immers tegenover een geroutineerde Officier van Justitie die wordt ondersteund door het Openbaar Ministerie dat uw zaak goed heeft kunnen voorbereiden. Als u er dan alleen voor staat, is het evenwicht ver te zoeken.

Als ik voor u optreed, dan wordt dat evenwicht zoveel mogelijk hersteld. Ik zorg voor een gedegen voorbereiding van uw zaak en heb recht op dezelfde dossierstukken waar de Officier van Justitie en de rechter over beschikken. Ik ken de weg in deze stukken en kan daarmee in overleg met u de juiste verdedigingsstrategie bepalen.

Wat kan ik voor u betekenen?
Een goede voorbereiding van uw strafzaak is van groot belang. Als uw advocaat zal ik de gedingstukken opvragen. Nadat ik deze heb bestudeerd maken wij een afspraak om uw zaak te bespreken. Bij de voorbereiding van de zaak loop ik vooruit op het onderzoek door de rechter, waarbij ik aandacht besteed aan onder meer de volgende aspecten:

•  zijn alle formaliteiten in acht genomen?
•  bevatten de stukken voldoende bewijsmiddelen om tot bewezenverklaring te komen?
•  zijn de bewijsmiddelen op rechtmatige wijze verkregen en voldoende betrouwbaar?
•  zijn er mogelijk ontlastende feiten en/of omstandigheden ten onrechte buiten het dossier gehouden?
•  is nader onderzoek noodzakelijk?
•  is er sprake van straf- en of schulduitsluitingsgronden (bijv. noodweer, overmacht)?
•  zijn er persoonlijke omstandigheden waar de rechter rekening mee zou moeten houden?
•  etc. etc.

Grondige voorbereiding, proactief
Als uw advocaat kan ik waar aansturen op verder onderzoek naar de feiten. In het strafproces wordt echter ook aandacht geschonken aan uw persoonlijke omstandigheden, die soms kunnen maken dat de rechter het accent meer op preventie en hulpverlening legt dan op bestraffing. In voorkomende gevallen (en uiteraard alleen met uw instemming) kan ik als advocaat ook aansturen op onderzoek op dat gebied (o.a. reclassering, verslavingszorg).

Kortom: ik wacht niet af hoe de zitting in uw zaak zal verlopen, maar zal waar mogelijk (en nodig) voor die tijd actief optreden. Ook als u een bekennende verdachte bent, kan dat belangrijk zijn. Ik kan bijvoorbeeld (al dan niet via slachtofferzorg) aansturen op slachtoffer-daderbemiddeling of ervoor zorgen dat u alvast afspraken kunt maken over een schaderegeling. Soms is het in uw belang om zelf hulpverlening te zoeken indien het strafbare feit het gevolg is van psychische- of persoonlijkheidsproblematiek. Omdat ik thuis ben in de complexe wereld van veel (al dan niet justitiële) hulpverleningsinstanties, kan ik u ook daarbij behulpzaam zijn. Als u als bekennende verdachte vóór de zitting dit soort activiteiten onderneemt, dan kan de rechter dat – in uw voordeel – laten meewegen in de afdoening van de zaak.

Bart Sanders strafrecht advocaat Zutphen