Maand februari 2024

Belang bij concurrentiebeding?

de jaloerse werkgever
De werkgever die een vertrekkend personeelslid wil verhinderen om bij een branchegenoot in dienst te treden kan een beroep doen op een concurrentiebeding. De rechter kan daarbij wel een belangenafweging maken, die in het voordeel van de werknemer kan uitpakken. Dat illustreert het hier besproken vonnis van de rechtbank Noord-Holland. 

De verslaafde werknemer

Hoe ga je om met een verslaafde werknemer? In deze bijdrage geef ik aan wat de werkgever kan doen bij problematisch alcohol- en ander middelengebruik door de werknemer. Wat te doen bij disfunctioneren en wanneer is sprake van arbeidsongeschiktheid door verslaving?