Maand januari 2023

Spijtoptant bij de vaststellingsovereenkomst

Soms krijgt een werknemer spijt van een ondertekende vaststellingsovereenkomst. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat zijn uitkeringsaanvraag door UWV wordt geweigerd. Die situatie doet zich regelmatig voor als de werknemer arbeidsongeschikt uit dienst treedt. Zo ook in deze zaak waarin de kort…