juni 2022

Eindarrest Toneelacademie (biltik-zaak)

Bij ontslag wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag kan de werknemer zich blijven verweren met de stelling dat de werkgever onvoldoende preventiemaatregelen heeft genomen. In deze blog leest u hoe dat zit.

Het concurrentiebeding in krappe arbeidsmarkt

In de huidige krappe arbeidsmarkt hebben veel werkgevers er groot belang bij om hun werknemers voor de onderneming te behouden. Regelmatig wordt daarbij een beroep gedaan op een overeengekomen concurrentiebeding.  Maar ook indien is voldaan aan alle wettelijke vereisten (zie art. 7:653 BW), dan kan de werknemer de rechter verzoeken om het concurrentiebeding te vernietigen …

Het concurrentiebeding in krappe arbeidsmarkt Lees meer »